• slidebg1
    ข้าวเพลงรัก
  • slidebg1
    บรรยากาศในแปลงนา
  • slidebg1

ที่มาของข้าวเพลงรัก

Melody Rice

ข้าวเพลงรัก เชื่อว่า...

“สิ่งที่สร้างสรรค์บนฐานของความรัก สิ่งนั้นจะมีความพิเศษอยู่ภายใน”
และเราได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในการปลูกข้าว ตั้งแต่การคัดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในแปลงนา เลือกปลูกข้าวด้วยระบบอินทรีย์ ใส่ใจในทุกขั้นตอน ตลอดจนการสีข้าว และการบรรจุ ทั้งหมดนี้เราสร้างสรรค์บนฐานของความรัก เพื่อให้คุณได้รับความพิเศษจาก “ข้าวเพลงรัก”


เพราะเรา "รัก" คนกินข้าว จึงปลูกข้าวอินทรีย์ โดยเลือกพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี 1 ที่ปลูกแบบอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2548 จึงมีความบริสุทธิ์เป็นพิเศษ

เพราะเรา "รัก" ข้าว จึงดูแลอย่างใส่ใจ และขับกล่อมต้นข้าวอย่างสุนทรี ด้วยการเปิดเพลงรัก ให้ข้าวฟัง ข้าวได้ซึมซับพลังของคำพูดเชิงบวก (Positive) ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยว

เพราะเรา "รัก" ชาวนา จึงสนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวในวิถีอินทรีย์ ทำให้สุขภาพดี สภาพแวดล้อมในชุมชนกลับสู่สมดุล และยังให้ชาวนาในกลุ่ม ได้ตั้งราคาข้าวที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ

เพราะเราปลูกข้าวด้วยความ "รัก"
ข้าวเพลงรัก...Based on LOVE


ผลิตภัณฑ์ข้าวเพลงรัก

- เป็นข้าวอินทรีย์ สายพันธุ์หอมปทุมธานี 1 ที่ปลูกในระบบอินทรีย์มาตั้งแต่ปี 2548

- มีทั้งแบบ "ข้าวกล้อง" และ "ข้าวขาว"

- บรรจุสูญญากาศ (เพื่อป้องกันมอด) ขนาด 1 กิโลกรัม

- เก็บได้ 1 ปี นับจากวันบรรจุ (หากเปิดถุงข้าวแล้ว ควรเก็บในตู้เย็นและควรหุงทานให้หมดภายใน 1 เดือน)

- วิตามิน บี สูง ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง ป้องกันโรคเหน็บชา ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้

- สั่งซื้อได้ทาง
ร้านโดยเฉพาะ สาขาศิริราช
โทรศัพท์ 02 412 0551

ร้านโดยเฉพาะ สาขาคลองสาน
โทรศัพท์ 02 437 5323

เว็บไซต์ Thaiticket Major
http://shopping.thaiticketmajor.com/melodyrice/

@melodyrice

เกี่ยวกับเรา

Company Profile

บริษัท หนึ่งบรรจง จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2558
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558052189
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 29/325 ซ.บางกระดี่ 35/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ผลิตภัณฑ์ ข้าวเพลงรัก (ข้าวอินทรีย์ที่เปิดเพลงรักของ พี่บอย โกสิยพงษ์ ให้ข้าวฟัง)

จุดเริ่มต้นของธุรกิจ

                เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 โดย นายเกริกกฤษณ์ กมลวิมุตศานต์ หรือ เบนซ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นคนเมืองที่หันไปทำนา เกิดความสงสัยว่า ทำไมชาวนาไทยจึงพบแต่ความลำบาก และมีปัญหาหนี้สินมากมาย เมื่อได้ลงมือทำนาด้วยตนเอง จึงพบว่าปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของชาวนา คือ การตกอยู่ในกับดักของวงจรสารเคมี และอำนาจต่อรองที่มีน้อยกว่าพ่อค้าคนกลาง ดังนั้นหากสามารถดึงชาวนาให้มาทำนาอินทรีย์ได้ และมีตลาดรองรับ จะมีโอกาสแก้ปัญหาชาวนาได้
                และด้วยความรักในเสียงเพลงของ เบนซ์ เวลาทำนาจะเปิดเพลงฟังไปด้วยเพื่อความสุนทรี ต่อมาจึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ของเสียงเพลง กับการเจริญเติบโตของข้าวอย่างจริงจัง จนเกิดเป็นแนวคิดของ “ข้าวเพลงรัก” หรือ “MelodyRice” ที่จะเชื่อมคนทานข้าวอินทรีย์ และชาวนา ด้วย “เพลงรัก”
                แก่นของ “ข้าวเพลงรัก” คือ Based on LOVE ดังนั้นสิ่งที่เราทำในทุกกระบวนการ จึงเกิดขึ้นบนพื้นฐานของ “ความรัก” ตั้งแต่การปลูกข้าวในระบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ทำร้ายแมลงในแปลงนา และที่สำคัญ คือ การกำหนดราคาตั้งต้นของข้าวเปลือกเพลงรัก มาจากชาวนาเป็นฝ่ายตั้งราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับรายได้ที่ชาวนาควรจะได้รับในแต่ละปี ซึ่งแตกต่างจากวิธีการซื้อข้าวเปลือกในรูปแบบทั่วไป และวิธีการนี้ถือเป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคม ในระดับกระบวนการผลิตอีกด้วย โดยการที่ชาวนากำหนดราคาข้าวเปลือกนี้จะไม่กระทบกับราคาขาย เนื่องจากเป็นการจัดความสมดุลราคาระหว่างชาวนาและคนกลาง ด้วยวิธีการนี้ทำให้ผู้บริโภคได้ทานข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม และเป็นการขยายเครือข่ายชาวนาอินทรีย์ แก้ปัญหาชาวนาที่ต้นเหตุอีกด้วย
                เมื่อเกิดแนวคิดของ “ข้าวเพลงรัก” เราจึงได้ติดต่อโดยตรงกับ “พี่บอย โกสิยพงษ์” ผู้ซึ่งสังคมให้การยอมรับในความสามารถด้านการแต่งเพลงจนได้รับสมญานามว่า “เจ้าพ่อเพลงรัก” เมื่อเราได้อธิบายถึงแนวคิด วิธีการของ “ข้าวเพลงรัก” และได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อย จึงได้ดำเนินการปลูก “ข้าวเพลงรัก” ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา

ติดต่อข้าวเพลงรัก

สนใจสั่งซื้อ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเรา

29/325 ซ.บางกระดี่ 35/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150